Belangrijke documenten

Onderstaande (gelinkte) pdf-documenten voldoen mogelijk nog niet allemaal aan de digitale toegankelijkheidseisen. Wij werken er hard aan om dit z.s.m. te realiseren. 

Heb je moeite met het lezen van deze pdf-bestanden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 0416-683456. Een medewerker van de afdeling die er over gaat zal de informatie dan persoonlijk met je doornemen.

Meest actuele documenten

Dit zijn de documenten die op dit moment het meest relevant zijn om te bekijken.

Overzicht van eerdere documenten

De documenten die je hieronder vindt zijn in veel gevallen gebruikt om de Beleidsvisie op te stellen. Ze zijn dus minder actueel dan de Beleidsvisie zelf. Om je wel een goed overzicht te bieden, zetten we ze wel nog onder elkaar. 

Documenten die horen bij de Beleidsvisie

Concept-voorkeursalternatief (VKA)

Milieueffectrapportage (m.e.r)

Aanvullende onderzoeken: 

Concept-milieueffectrapportage:

Bijlagen concept-milieueffectrapportage:

Overige documenten:

Notitie Reikwijdte- en Detailniveau (NRD)

Maatschappelijke meerwaarde

Vastgestelde kadernota