De verduurzaming van de bedrijven in gemeente Waalwijk versnellen, dat is de inzet van de Green Deal 2.0. Gesteund door gemeente en provincie en onder bezielende aanvoering van Stichting Waalwijk CO2 vrij. Doe je mee?

Neem deel aan de deal!

Doe je mee aan de Green Deal? Of overweeg je dat? Heel slim! Je kunt dan bijvoorbeeld gebruik maken van deze diensten:

 • Krijg advies van experts
 • Laat een energiescan uitvoeren
 • Laat een klimaatscan uitvoeren
 • Bezoek leerzame bijeenkomsten

Hoe groot of klein je onderneming ook is, de Green Deal heeft passend aanbod. Voor een kleine jaarlijkse bijdrage is het al mogelijk om deel te nemen aan de Green Deal. We streven naar 160 deelnemende bedrijven. Er doen nu al 85 bedrijven mee!

Deelnemer worden

Stichting Waalwijk CO2-vrij

In Waalwijk is de "Stichting Waalwijk CO₂ vrij” opgericht. Een groep ondernemers heeft samen met de gemeente en de plaatselijke Rabobank, de handen ineengeslagen om Waalwijk duurzamer te maken. De stichting stimuleert energiebesparing en de productie van duurzame energie bij Waalwijkse bedrijven. De stichting is onafhankelijk en heeft geen commercieel belang.

Lees meer

Over de Green Deal 2.0

Op 28 november 2022 ondertekenden acht partijen samen een nieuwe Green Deal. Het doel: de bedrijventerreinen in Waalwijk flink verduurzamen. Deze deal 2.0 is een vervolg op de eerdere Green Deal uit 2020, heeft een looptijd van drie jaar en gaat een flinke stap verder. Samen investeren de provincie, gemeente en bedrijven 750.000 euro om de Waalwijkse bedrijventerreinen te verduurzamen.

De ambities zijn groot:

 • In 2026 moeten er zonnepanelen liggen op minimaal 25% van de bedrijfsdaken groter dan 1.000 vierkante meter.
 • De CO2-uitstoot moet in 2025 van 95 kiloton naar 61 kiloton gedaald zijn en in 2030 naar 31 kiloton.
 • En in 2025 moet er 10% meer groen op de bedrijventerreinen zijn.

Speciale aandacht voor bedrijventerrein Haven

Op bedrijventerrein Haven wordt gestart met de ontwikkeling van een ‘Energy Hub’, waar bedrijven lokaal (duurzame) energie uit kunnen wisselen en zo geen beroep meer doen op het (volle) energienet. Dit is onderdeel van het project Grote Oogst van de provincie Noord-Brabant. Binnen dit project worden 13 Brabantse bedrijventerreinen sneller verduurzaamd. Dit zijn de bedrijventerreinen waar veel winst te behalen valt op gebied van stikstof, energie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Ondertekenaars

De volgende partijen hebben op 28 november 2022 de Green Deal ondertekend. Samen willen zij minimaal 160 bedrijven in Waalwijk laten deelnemen aan de projecten, waarvan 100 bedrijven op bedrijventerrein Haven.

 • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
 • Gemeente Waalwijk
 • Midpoint Brabant
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 • Parkmanagement Waalwijk B.V.
 • Provincie Noord Brabant
 • Stichting Waalwijk CO2 vrij
 • Waterschap Brabantse Delta