Waarom duurzaamheid

We willen duurzaam vooruit. Daarom werken we samen met onze inwoners,
bedrijven en maatschappelijke partners aan een groene, schone en duurzame gemeente.

Waarom duurzaamheid

Het klimaat verandert, en steeds vaker krijgen we te maken met de gevolgen. Denk hierbij aan hevige regenvallen of juist periodes van droogte. De kwaliteit van ons landschap gaat achteruit. Om onze gezondheid en welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden, streven we naar het realiseren van een landschap dat is beschermd tegen klimaatverandering. Ons doel: in 2043 klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat wij als gemeente in 2043 geen broeikasgassen zoals CO2 meer willen uitstoten óf dat we zorgen dat deze uitstoot wordt gecompenseerd. Lees hieronder de duurzaamheidsambities die wij hebben vastgelegd om dit doel te bereiken.

Bekijk de beleidsdocumenten

Duurzaamheid is de groene draad

Wij zijn gemotiveerd om gezondere en schonere lucht, water en landschap te creëren. Om dit te bereiken zijn er drie hoofdthema’s benoemd in de Visie Duurzaam Waalwijk 2030, waarbij duurzaamheid de groene draad is: energie, water en groen en duurzame consumptie en productie.

Van het gas af

Het doel van gemeente Waalwijk is om in 2043 klimaatneutraal te zijn. Dit houdt in dat we huizen en gebouwen binnen de gemeente vóór 2050 van het gas af willen halen. Deze omschakeling noemen we de warmtetransitie, en is een grote opgave. Hoe we dat gaan aanpakken kun je lezen in de Transitievisie Warmte.

De groenblauwe stad

Waalwijk is rijk aan parken, plantsoenen en bomen. Maar ook sloten, oevers en dieren maken deel uit van onze groenblauwe stad. Bij de inrichting van deze gebieden is het tegengaan van klimaatverandering een belangrijke factor. Door de stad te vergroenen wordt regenwater vastgehouden en warmt de directe woonomgeving minder op. Een groen alternatief zorgt dus voor een koelere stad. Bovendien neemt de diversiteit aan planten en dieren in de stad toe en verbetert het de gezondheid van de inwoners. Dat zijn een hoop voordelen! Meer weten? Lees alles over onze groene en water uitgangspunten.

Een klimaatbestendige leefomgeving

De komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe. Als resultaat stijgen daarmee de risico’s voor onze leefomgeving, onze gezondheid en economie. Wij willen Waalwijk voorbereiden en aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat noemen we klimaatadaptatie. Onze plannen en activiteiten met betrekking tot klimaatadaptatie staan beschreven in de Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Waalwijk 2022–2026.

Afval en hergebruik

Een schone en circulaire toekomst is noodzakelijk. Ook onze toekomstige generaties moeten kunnen beschikken over voldoende grondstoffen en een schone leefomgeving. Daarom wordt er gekeken naar herbruikbaarheid van grondstoffen, en zien we afval als een nieuwe grondstof binnen een duurzame samenleving.