Zonne- en windenergie

In Waalwijk kiezen we voor zonne- en windenergie op grote schaal. Het doel? In 2030 minimaal 50% van ons verbruik duurzaam opwekken. Voordat de plannen concreet worden, doen we uitgebreid onderzoek. Wat zijn de effecten op de omgeving? Daarbij betrekken we u graag!

De ambitie

Waalwijk wil in 2030 tenminste 50% van het totale elektriciteitsverbruik binnen de gemeente duurzaam opwekken op eigen grond. Dit betekent dat dan minimaal 215.500 MWh aan elektriciteit duurzaam moet worden opgewekt. Om dit mogelijk te maken kiest de gemeente voor het op grote schaal opwekken van zonne- en windenergie. De gemeenteraad van Waalwijk heeft hiervoor de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie (GODE) vastgesteld. Deze kadernota beschrijft binnen welke kaders en waar in Waalwijk het opwekken van zonne- en windenergie mogelijk is.  

Het proces

Voordat de plannen concreet worden doen we uitgebreid onderzoek. We brengen zorgvuldig in kaart wat de mogelijke milieueffecten zijn van de grootschalige energieopwekking. Het plan van aanpak voor het onderzoek is begin 2022 door de gemeenteraad vastgesteld, dit heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In 2022 zijn de onderzoeken uitgevoerd. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn hierbij betrokken via themabijeenkomsten en inloopuren. De resultaten van de onderzoeken staan in de concept-milieueffectrapportage (planMER). In februari 2023 werd duidelijk welke locaties volgens de onderzoekers geschikt zijn om windenergie op te wekken. Dit staat omschreven in het concept-voorkeursalternatief (VKA). Hoe deze locaties tot stand zijn gekomen kunt u hier vinden. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad begin 2024 of het voorkeursalternatief definitief wordt vastgesteld.

Participatie

In alle fases van het proces betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden. Hun inbreng is essentieel. Voor de onderzoeken en ook voor de gemeenteraad om uiteindelijk een goed afgewogen besluit te kunnen nemen. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Zonne- en Windenergie. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Nieuwsbrief Zonne- en Windenergie 

Inloopuur

Het inloopuur vindt iedere dinsdag plaats van 15.00 uur tot 17.00 uur in het gemeentehuis in Waalwijk (Taxandriaweg 6). Je kunt je melden bij de balie, een afspraak maken is niet nodig. Komt het moment niet goed uit? Maak dan een afspraak via duurzaam@waalwijk.nl

Themabijeenkomsten

In 2022 en begin 2023 organiseerden we vijf themabijeenkomsten over de milieuonderzoeken. Geïnteresseerden gingen volop in gesprek met experts, onderzoekers, initiatiefnemers en lokale belangenverenigingen. Van iedere bijeenkomst is een verslag opgemaakt. Was je erbij en mis je iets in het verslag? Laat het weten via duurzaam@waalwijk.nl