Speciaal voor omwonenden van de geselecteerde gebieden voor de ontwikkeling van windprojecten organiseren we een participatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op dinsdag 11 juni in Waspik. Wij zijn benieuwd wat u belangrijk vindt bij het selecteren van het beste plan voor de invulling van een windpark binnen de daarvoor aangewezen plekken.

Waarom deze bijeenkomst?

Op 7 maart heeft de gemeenteraad van Waalwijk de Beleidsvisie Grootschalige Opwek Duurzame Energie vastgesteld. De aangewezen gebieden en belangrijkste voorwaarden voor zonne- en windenergie staan daarmee vast. In deze fase is het van belang om samen met de belanghebbenden zoals u te kijken hoe we het beste plan kunnen selecteren voor de concrete invulling. De manier waarop we het beste plan kiezen is niet volledig bepaald. Het doel van deze bijeenkomst is om jullie inbreng op te halen voor windprojecten.

Programma

 • 19.00-19.30 uur: 
  Inloop
 • 19.30-19.35 uur: 
  Welkom door wethouder Sheila Schuijffel
 • 19.35-20.00 uur: 
  Presentatie over wat het besluit van de raad precies inhoudt en toelichting op het vervolgproces. We leggen uit voor welke onderdelen er ruimte is om uw input te geven. 
 • 20.00-21.00 uur: 
  We gaan daarna in twee groepen uiteen: 1) Omwonenden Windpark Haven-Ecopark, 2) Omwonenden Windpark Buitenpolders. Per groep bespreken we wat belangrijk is bij de vervolgkeuzes. We gaan in op de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke aspecten. Het is mogelijk om per windpark andere selectiecriteria te hanteren, afhankelijk van de wensen vanuit de omgeving. Daarom gaan we in twee groepen het gesprek aan.
 • 21.00-21.15 uur: Afsluiting per groep

Aanmelden

Wij vinden het fijn als u erbij bent en we bereiden ons graag goed voor op uw komst. Daarom is het nodig om u vooraf aan te melden. 

Direct aanmelden