De gemeenteraad van Waalwijk heeft in de zomer van 2021 de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie (GODE) vastgesteld. Waalwijk wil in 2030 tenminste 50% van het totale elektriciteitsverbruik binnen de gemeente duurzaam opwekken op eigen grond. Dit betekent dat dan minimaal 215.500 MWh aan elektriciteit duurzaam moet worden opgewekt. Om dit mogelijk te maken kiest de gemeente voor het op grote schaal opwekken van zonne- en windenergie. 

In de kadernota zijn de mogelijkheden voor grootschalige duurzame energieopwekking in de gemeente Waalwijk uitgewerkt. De gemeente heeft de toekomstige behoefte aan elektriciteit van de gehele gemeente onderzocht. Zo weten we hoeveel duurzame energie we zouden moeten opwekken om de doelstelling te behalen. Ook is uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor zonne- en windenergie, en is er nagedacht over de voorwaarden waaraan deze vormen van energie moeten voldoen. 

Wat ging hieraan vooraf? 

Waalwijk en alle andere gemeenten in Nederland hebben als doel om CO2-arm te worden en alle verbruikte energie duurzaam op te wekken. Om dit doel te bereiken moeten we onze CO2-uitstoot in 2030 beperken tot 49% vergeleken met 1990. In 2043 willen we dat de CO2-uitstoot nul is. Een afname in CO2-uitstoot bereiken we vooral door energie te besparen en de energie die we nodig hebben duurzaam op te wekken.  

Om de doelen te bereiken maken regio’s plannen die samenkomen in de Regionale Energiestrategie (RES). Hier staat in hoe en waar energie bespaard kan worden. Op regionaal niveau werkt de gemeente Waalwijk aan de RES in de regio Hart van Brabant. In Hart van Brabant is Klimaatadaptatie (K) als extra onderwerp meegenomen. 

Hoe is de Kadernota tot stand gekomen?

Voor de kadernota heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Een onafhankelijk bureau heeft het participatieproject begeleid. Op 1 juni 2020 ging het participatieproject van start. Vanaf mei tot oktober 2020 kon iedereen op de Concept-Kadernota reageren door een reactie in te dienen. Het doel van het participatietraject was om zoveel mogelijk mensen van de gemeente Waalwijk te vertellen over de Kadernota én om actief reacties op te halen. Dit hebben we gedaan: 

  • 10 stakeholdergesprekken met betrokkenen met een grote achterban. 
  • Energiecafé. 
  • Enquête onder inwoners. Bekijk de resultaten in deze infographic.  
  • Inloopbijeenkomsten in de verschillende kernen van Waalwijk. 
  • Jongerenbijeenkomst. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Zonne- en Windenergie 

Downloads

Onderstaande pdf-documenten voldoen mogelijk nog niet aan de digitale toegankelijkheidseisen. Wij werken er hard aan om dit z.s.m. te realiseren. 

Heb je moeite met het lezen van deze pdf-bestanden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 0416-683456. Een medewerker van de betreffende afdeling zal de informatie dan persoonlijk met je doornemen.