Samen gaan we voor een duurzaam Waalwijk. Ook als bewoner en beheerder van een monument kun je veel winnen door je pand te verduurzamen. Dat lijkt misschien een lastige opgave, maar er is genoeg hulp om te kijken naar alle mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij hij Loket Duurzame Monumenten van de Monumentenwacht Noord-Brabant en bij het Restauratiefonds.

NIEUW: Loket Duurzame Monumenten

Het Loket Duurzame Monumenten Noord-Brabant is onderdeel van de Monumentenwacht Noord-Brabant. Het is een onafhankelijke wegwijzer voor Brabantse monumenteigenaren die hun monument willen verduurzamen. Ze bieden ondersteuning in het gehele verduurzamingsproces: van ‘hoe moet ik starten?’ tot en met de daadwerkelijke realisatie.

Naar het loket

Het Restauratiefonds

Al sinds 1985 richt het Restauratiefonds zich op het behouden van monumenten. Het fonds heeft al 13.000 monumenten kunnen restaureren en verduurzamen.
De organisatie bestaat uit een team van 60 personen die jou als monumenteigenaar zo goed mogelijk ondersteunen bij de financiering.

Het Restauratiefonds

Samenwerking met DuMo-adviseurs

Het Restauratiefonds werkt samen met Duurzame Monumenten (DuMo)-adviseurs. Deze adviseurs voldoen aan alle duurzaamheidsrichtlijnen die Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft opgesteld. Zo krijg je altijd het juiste advies en geen problemen achteraf.

Adviesmogelijkheden

Je wilt aan de slag met verduurzamen. De DuMo-adviseur helpt je graag op weg. Er zijn drie verschillende adviezen waar je gebruik van kunt maken.

 1. Quickscan (niveau 1)
 2. Haalbaarheidsonderzoek (niveau 2)
 3. Maatwerkadvies (niveau 3)

Meer over de adviezen

Vergoedingen voor advies

Welke vergoeding voor jou geldt ligt aan wat voor monumentaal pand je beheert.

 • Beheer je een rijksmonument? Dan wordt er 50% (max. €500,00) van de Quickscan vergoed. Op de andere adviezen zit geen vergoeding.
 • Beheer je een gemeentelijk monument, provinciaal monument of overig beschermd erfgoed? Dan geldt dezelfde vergoeding voor de Quickscan (50% met een maximum van €500,00). Ook kan je een vergoeding van maximaal €1.750,00 krijgen voor het haalbaarheidsonderzoek of het maatwerkadvies.
  • LET OP! Er kan maar één vergoeding per aanvrager worden vergoed. Als je gebruik wilt maken van de vergoeding voor het haalbaarheidsonderzoek of het maatwerkadvies kan je dus geen vergoeding voor de quickscan aanvragen.

Aanvraagformulier

Speciaal voor monumenten: groene leges

Wil je een vergunning aanvragen voor wijzigingen aan je monument? Dan kost dat normaal gesproken 462,00 euro aan leges voor een rijksmonument en 230,70 euro voor een gemeentelijk monument. Tref je maatregelen om je monument te verduurzamen? Dan worden er geen leges in rekening gebracht! Dit noemen we ‘groene leges’. Mooi meegenomen.

Maatregelen voor groene leges

 • Isolatie van dak, gevel, spouwmuur en vloer
 • Isolatieglas
 • Warmtepomp, bron: bodem, lucht of gevel
 • Warmtepompboiler/combinatiewarmtepomp
 • WTW voor ventilatie
 • Zonnepanelen
 • Zonnecollectoren/zonneboiler
 • LTV (lage temperatuur verwarming)
 • Douche WTW
 • Vraag-/druk-/CO2 gestuurde ventilatieroosters
 • Groen dak
 • Overige maatregelen die naar het oordeel van het College aantoonbaar bijdragen aan de beperking van de energievraag ofwel vermindering van de CO2-uitstoot ofwel bijdragen aan klimaatadaptatie.

Bekijk de complete tarieventabel.