Waalwijk groeit de komende jaren verder in het aantal woningen en inwoners. De bestaande stad én dorpen worden verdicht. Dat betekent dat er op dezelfde plek méér woningen komen. Voor een fijne en gezonde leefomgeving is ook meer groen nodig en voldoende ruimte om te lopen, fietsen en sporten. De vraag is dus: hoe kunnen we Waalwijk gezond en groen verdichten? Kom ook naar het derde stadgesprek op woensdag 4 oktober en praat erover mee. Dit keer zijn we te gast in theater De Leest.

Sprekers

Ad de Bont is partner en stedenbouwkundige bij Urhahn en medeoprichter van Platform Gezond Ontwerp. Hij is daarnaast auteur van het boek Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte. Het biedt tools en inspiratie voor een klimaatbestendige buitenruimte die verleidt tot gezond gedrag: bewegen, spelen en sporten. Deze avond neemt hij ons mee in de buitenkansen voor een gezonde leefomgeving van zijn geboortestad, Waalwijk.

Thor Hendriks is landschapsarchitect bij Buro Bol. Zij hebben in de gemeente Waalwijk meerdere buitenruimtes ontworpen, ingericht en groen toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn het Salviapark bij de Bloemenoordflats en het vernieuwde Raadhuisplein. Wat doet groen voor de beleving van de stad? En hoe kan groen helpen bij het tegengaan van de effecten van klimaatverandering zoals hitte en wateroverlast bij piekbuien?

Vier stadsgesprekken

Als de stad, of het dorp, verandert is het belangrijk om inwoners hierbij te betrekken. Woon Alliantie Waalwijk organiseert in 2023 vier open en interactieve stadsgesprekken met de inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Samen voeren we constructief het gesprek hoe Waalwijk de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de gemeente kan verbeteren.  

Deze gesprekken zijn aanvullend op inspraakmomenten en vooruitlopend op ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. De stadsgesprekken vormen samen een compleet programma, maar zijn ook los van elkaar te bezoeken. Je hoeft dus niet ieder stadsgesprek bij te wonen, maar kunt ook naar één of enkele gesprekken komen. 

Woon Alliantie Waalwijk

De Woon Alliantie Waalwijk is een netwerk van grote werkgevers, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de bouw- en woonsector uit Waalwijk. Ze zien de noodzaak voor Waalwijk om de woningbouw te versnellen en te vergroten en willen daar een bijdrage aan leveren. De Woon Alliantie ziet voor zichzelf ook een rol weggelegd om het gesprek daarover met de stad en dorpen aan te gaan.