Koppel jij regenwater af van het riool? Maak dan gebruik van de subsidie 'Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater'. Je krijgt een vergoeding van €10,- per 1m² die wordt afgekoppeld tot een maximum van €10.000,-. Voor de aanleg van een groen dak krijg je zelfs een vergoeding van €20,- per 1m2.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 • Je bent een ‘private partij’: bewoner, bedrijf, niet-overheidsinstelling, vereniging.  
 • Je bent eigenaar van een perceel in de gemeente Waalwijk. 
 • Jouw verharding is aangesloten op het gemengde rioolstelsel. 
 • Je koppelt verharding blijvend af van het gemengde rioolstelsel. 
 • Je koppelt minimaal 20 vierkante meter af. 
 • Je zorgt voor opvang van minimaal 20 liter per vierkante meter afgekoppeld oppervlak. 

Details voor deelname staan beschreven in de Subsidieregeling stimulering afkoppelen hemelwater van gemengde riolering . Voor meer informatie of een adviesgesprek kun je contact opnemen met afkoppelsubsidie@waalwijk.nl.  

Aanvraagformulier Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater 

De voordelen van afkoppelen 

 • Voorkomen van wateroverlast op straat, in huis en in de tuin.  
 • Jouw tuin verdroogt minder snel door het water te infiltreren op de plek waar het valt. 
 • Minder nadelige effecten van hitte en droogte. Het groen in jouw omgeving heeft namelijk een grotere watervoorraad en geeft jou daarvoor koelte terug. 
 • Waterbesparing.  
 • De kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert. Dit komt omdat er minder overstort is van gemengd water (schoon en vuil). 
 • Positieve invloed op flora en fauna. Sommige planten- en dierensoorten zijn erg gevoelig voor de kwaliteit van de leefomgeving en het oppervlaktewater. 

Meer subsidies & leningen

Als je samen met je buren groene daken aanlegt, is het ook mogelijk om subsidie vanuit het fonds Buurtnatuur en buurtwater te ontvangen. Ook kun je de aanleg van jouw groene dak financieren met de Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen. 

Kijk hier voor meer subsidies en leningen

Advies nodig van onze regenwatercoach? 

Neem dan contact op met Fabiënne. Zij weet alles over het afkoppelen van regenwater en de subsidiemogelijkheden! 

Telefoon: 0416 - 683456
E-mail: afkoppelsubsidie@waalwijk.nl

Downloads

Onderstaand pdf-document voldoet mogelijk nog niet aan de digitale toegankelijkheidseisen. Wij werken er hard aan om dit z.s.m. te realiseren. 

Heb je moeite met het lezen van dit pdf-bestand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 0416-683456. Een medewerker van de afdeling die er over gaat zal de informatie dan persoonlijk met je doornemen.