Bijeenkomst

Themabijeenkomst zonne- en windenergie

Datum
Tijd
-
Locatie
Willem van Oranje College, De Gaard 4 in Waalwijk

Op dinsdag 10 oktober bent u van harte welkom op de themabijeenkomst over de concept-beleidsvisie. Tijdens deze avond kunt u aanschuiven aan verschillende gesprekstafels en mag u al uw vragen stellen over de beleidsvisie. Wij stellen het zeer op prijs als u zich vooraf aanmeldt. Dan kunnen wij ons beter voorbereiden en u zo goed mogelijk te woord staan.

Wat is de Beleidsvisie?

De Beleidsvisie is een belangrijk document voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie in Waalwijk. Hierin komt te staan op welke locaties in de gemeente zonne- en windenergie ontwikkeld mag worden en aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen. Het doel hiervan is om de impact op de omgeving te beperken. Onder andere op het landschap, ecologie, gezondheid, slagschaduw en geluid. Ook staat in de Beleidsvisie hoe de mensen in de omgeving moeten kunnen meeprofiteren van de grootschalige energieopwekking.

De gesprekstafels

De volgende thematafels zijn voorzien:

 1. Tafels concept-Beleidsvisie en vervolgproces
  Aan deze tafel beantwoorden Hans Kursten, procesmanager Grootschalige Opwek Duurzame Energie en Lars Jansen, procesmedewerker bij de gemeente Waalwijk uw vragen over de concept-Beleidsvisie.
   
 2. Tafel Onderzoek
  Aan deze tafel kunt u uw vragen stellen aan de onderzoekers van Witteveen+Bos. Zij hebben de effecten van windmolens in kaart hebben gebracht in het PlanMER, ook hebben zij de Notitie milieuafweging van het voorkeursalternatief opgesteld.
   
 3. Tafel Zienswijze indienen
  Aan deze tafel kunt uw zienswijze op papier indienen en mondeling toelichten aan een projectmedewerker van de gemeente. Download hier het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken. Wij verzoeken u dit formulier digitaal of in duidelijk leesbaar handschrift in te vullen.

Eerdere themabijeenkomsten

In 2022 en begin 2023 organiseerden we vijf themabijeenkomsten over de milieuonderzoeken. Geïnteresseerden gingen volop in gesprek met experts, onderzoekers, initiatiefnemers en lokale belangenverenigingen. Van iedere bijeenkomst is een verslag opgemaakt.

Lees meer