Waspik Energie Neutraal (WEN) is een energiecoöperatie die veel kan betekenen voor heel Waspik in de energietransitie. We spraken met vier actieve leden: Johan Broeders, Jos Mols, Frans Brokx en Peter Arnoldus. Ze hebben allemaal een andere achtergrond, maar delen hun passie voor duurzaamheid én Waspik. 

vier leden van Waspik Energie Neutraal

Kunnen jullie vertellen wat Waspik Energie Neutraal (WEN) inhoudt? En wat maakt het bijzonder?

Jos: “Op 26 februari van dit jaar hebben we de coöperatie opgericht. We waren al een jaar bezig met de projecten, maar toen werd WEN een coöperatie. De doelstelling van WEN is om in 2040 evenveel hernieuwbare (duurzame) energie op te wekken en op te slaan als er wordt gebruikt door bewoners en de lokale industrie in Waspik. We streven ernaar om iedereen in Waspik van groene energie te voorzien tegen voorspelbare en transparante kosten. 
Wat WEN bijzonder maakt is dat we dat willen bereiken op een manier waarbij iedereen in Waspik daar onderdeel van kan zijn. Dus niet alleen een klein clubje van mensen dat daarin geïnteresseerd is, maar we willen echt dat het gedragen wordt door de bewoners.’’ 

Waarom is WEN opgericht? 

Frans: “Het beleid van de gemeente Waalwijk is onlangs vastgesteld in de Beleidsvisie Grootschalige Opwek Duurzame Energie. Waarbij voor ons het uitgangspunt is: niet alleen de lasten voor de bewoners van Waspik, maar ook de lusten. Wij zagen toen verschillende opties. De beslissingen helemaal overlaten aan de gemeente, of aan bestaande energiecoöperaties binnen Waalwijk. Maar gezien bijvoorbeeld de windmolens ook in Waspik zijn gepland, leek het ons een goed idee om in Waspik een coöperatie op te richten, om een serieuze gesprekpartner te kunnen zijn.”

Johan: “Precies, WEN is dus opgericht om deze duurzaamheidsdoelen te bereiken, onze planeet netjes achter te laten voor de kleinkinderen van deze wereld en alle bewoners van Waspik te betrekken bij de mogelijkheden, zodat het iets van ons allemaal wordt. We hebben een dagelijks bestuur en zo'n zestien leden die bij verschillende werkgroepen zoals; Duurzaamheid, Warmteontwikkeling en Wind zijn aangesloten. Deze groep groeit voortdurend, waar we erg blij mee zijn.’’

Waarom zijn jullie graag betrokken bij WEN en wat is je rol?

Johan: “We werken graag samen, leren van elkaar, krijgen nieuwe inzichten en zien de groep groeien, dit geeft mij veel energie. Ik vind het fijn om samen iets moois neer te zetten. Daarom vervul ik graag de rol van Penningmeester-Secretaris bij WEN.”

Frans: “Als Bestuursvoorzitter vind ik het fijn om met gelijkgestemden naar een doel toe te werken, met oog voor structuur en het bewustmaken van de mogelijkheden bij de bewoners van Waspik.”

Jos: “Als Algemeen Bestuurslid richt ik mij op de techniek en ICT binnen WEN. Ik vind het fijn om nieuwe dingen te leren, out-of-the-box te denken en innovatie staat voor mij centraal. Dat alles zet ik graag in voor de doelen van WEN.”

Peter: “Mijn rol in de werkgroep Duurzaamheid is om technische informatie te vertalen naar begrijpelijke taal voor de bewoners. Ik sla graag een brug tussen de techniek en de bewoners, zodat zij begrijpen waar het over gaat en ze mee willen gaan in de ontwikkeling van de energietransitie.”

Waar is WEN op dit moment mee bezig?

Peter: “WEN houdt zich bezig met vier pijlers: windmolens, zonne-energie, warmte en water. We realiseren verschillende initiatieven. Op dit moment onderzoeken we bijvoorbeeld bij welke partijen we aan kunnen sluiten om 1 of 2 windmolens in lokaal eigendom te kunnen realiseren, waarvoor we overleg voeren met de initiatiefnemers van de windmolens in de gemeente Waalwijk. Zodra we deze energiebronnen hebben, kunnen bewoners ervan profiteren.”

Jos: “Ook zijn we bezig met de Sociale Innovatie Energietransitie (SIE2). We kijken naar wat er nodig is om een bepaalde wijk of buurt van het gas af te krijgen. Samen met de gemeente Waalwijk en de provincie brengen we de energiebehoeften binnen Waspik in kaart. Hiervoor hebben we Waspik opgedeeld in tien secties, rekening houdend met het type huizen en energieverbruik. De komende maanden bekijken we wat een goede manier kan zijn om zo’n sectie van het gas af te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan warmtepompen, hybride warmtepompen of een collectieve warmtevoorziening. De keuze hangt af van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de bebouwingsdichtheid. Deze manier van hoe we het aanpakken kan een blauwdruk worden voor andere wijken en buurten in de gemeente Waalwijk.”

Hoe gaan jullie meer bewoners van Waspik hierbij betrekken? 

Johan: “WEN is opgericht voor en door de bewoners van Waspik. Ons doel is dan ook om iedereen er zoveel mogelijk bij te betrekken. We gaan daarom naar de bewoners toe, bijvoorbeeld met energiecafés en energiemarkten. Via onze nieuwsbrief houden we de bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten, zodat ze weten wat er speelt en waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Hoe meer bewoners erbij betrokken worden, hoe meer we samen bereiken als gemeenschap in de energietransitie.”

Welke droom hebben jullie met WEN voor Waspik?

Johan: “Ons doel is de droom, dat Waspik In 2040 evenveel hernieuwbare (duurzame) energie opwekt en opslaat als dat er gebruikt wordt door bewoners en de lokale industrie in Waspik. En dat de bewoners dit omarmen”. 

Frans: “En dat is een heel traject. Daar zijn we ons goed van bewust. Op dit moment voeren we vele gesprekken en verwerken we een enorme hoeveelheid informatie, die allemaal nodig is om die droom te verwezenlijken. Het betekent ook dat er acceptatie moet zijn bij de bewoners. Die bereiken we door ze goed te informeren en ze te betrekken.”

Wie is er allemaal bij WEN betrokken? Met welke partijen werken jullie samen?

Frans: “Wij zoeken veel samenwerking op, dat vinden wij belangrijk. Je kunt van iedereen leren en zij van ons. Wij werken dus samen met bijna alle organisaties in Midden-Brabant die met dezelfde onderwerpen bezig zijn. Binnen de gemeente Waalwijk werken wij veel samen met Energie Gezond Waalwijk, Langstraat Energie, Hart van Brabant, de gemeente Waalwijk en de provincie. We letten altijd op dat we niet in elkaars vaarwater zitten, maar dat we elkaar versterken en van elkaar leren.”

 

Welke successen heeft Waspik Energie Neutraal tot nu toe behaald? Waar zijn jullie trots op?

Jos: “Vorig jaar rond deze tijd was er helemaal niets. Nu zijn we een serieuze partij met veel kennis en kunde. We zijn er trots op dat er nu een groep mensen staat, die zich vrijwillig en met veel enthousiasme inzet en hun eigen expertise inbrengt. We zijn van een high-level droom naar concrete plannen gegaan. En worden steeds concreter. We hebben zaadjes geplant en van sommige van die zaadjes zien we nu de eerste blaadjes ontstaan.’’ 

Zoeken jullie nog vrijwilligers? En zo ja: wie en voor welke rollen?

Peter: “Ja, we zoeken vrijwilligers die met hun eigen expertise een bijdrage willen leveren. Bijvoorbeeld iemand die bekend is met subsidies. We zoeken ook vrijwilligers die technisch op de hoogte zijn van specifieke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Verder willen we graag meer jongeren en vrouwen aantrekken, omdat we die momenteel nog niet zo veel hebben.”

Frans: “Inderdaad, maar de kennis van oudere mensen is ook ontzettend waardevol; het draait om de diversiteit van de groep vrijwilligers. Met meer diversiteit krijgen we sterkere werkgroepen die goed bemand zijn.’’

Jos: “Op dit moment hebben we in Waspik drie energiecoaches, die zijn allemaal bij WEN betrokken. We denken dat de behoefte aan energiecoaches in de toekomst groter wordt, vooral als bepaalde straten of wijken binnen Waspik echt structureel willen verduurzamen. Daarom zijn we ook op zoek naar vrijwillige energiecoaches.’’

Op welke manier zijn jullie te bereiken als mensen mee willen denken of bij willen dragen? 

Johan: “Via de website www.waspikenergieneutraal.nl vind je onze contactgegevens of kun je het contactformulier invullen, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. Ook kun je ons bereiken via info@waspikenergieneutraal.nl. En als je ons in het echt tegenkomt, stel dan gerust je vraag. Daar staan wij altijd voor open.”