Vanaf 19 februari gaan we aan de slag met groot onderhoud in een deel van het Halvezolenpark. Dat is nodig omdat er door de jaren heen vanzelf steeds meer bomen zijn gaan groeien. En nu verdringen zij elkaar. We verwijderen daarom een aantal kleine bomen of zagen ze af. De bomen krijgen zo meer ruimte om goed te groeien.

Waar gaan we aan de slag?

Langs de Floris V-laan en Burgemeester van der Klokkenlaan in Waalwijk loopt een fietspad door het Halvezolenpark. Tussen dit fietspad en het water zijn door de jaren heen vanzelf meer bomen en struiken in de berm gaan groeien. In deze berm langs het water gaan wij aan de slag. Dit is vanaf de burgemeester Verwielstraat in het westen tot aan de Sint Antoniusstraat in het Oosten. 

Aan de overkant van het water, langs de Elzenweg en Eerste Zeine, nemen we ook twee plekken mee. De eerste plek is langs het wandelpad in het eilandbos bij de Elzenweg. De tweede plek is op de oever achter Eerste Zeine nummer 4 en 6. 

Wat gaan we doen?

  • We gaan aan de slag met nieuw grasveld bij de bankjes. Hier hebben we jarenlang niet gemaaid. Bomen en struiken zijn vanzelf gegroeid. Dit belemmert nu het zicht op het water vanaf de bankjes. We verwijderen daarom bijna alle bomen en struiken op deze plek. Zo wordt het weer een open grasveld.
  • Op andere plekken waar ook bomen vanzelf zijn ontstaan, halen we maar een deel van de bomen weg. De bomen die blijven staan, krijgen zo meer ruimte om goed te groeien. Het zorgt er ook voor dat er meer zonlicht doorkomt. Hierdoor kunnen struiken onder de bomen goed groeien. En die struiken zijn fijn voor dieren. Ze kunnen zich hier goed verstoppen.
  • Achter Eerste Zeine nummer 6 en 8 zagen we bomen af tot één meter boven de grond. Uit de afgezaagde bomen groeien weer dunne takjes. Dit zorgt voor een dichte struikachtige groei. En dat is fijn voor sommige diersoorten. Ook komt er door het afzagen meer zonlicht door. Dit is goed voor de nieuwe struiken die we daar gaan planten. We doen dit in twee fases, zodat het gebied niet direct helemaal kaal lijkt. De bomen achter Eerste Zeine 8 zagen we over een paar jaar af. Pas als de andere bomen alweer gegroeid zijn.

Hebben we een kapvergunning nodig?

Nee, we hebben geen kapvergunning nodig voor dit onderhoud. De bomen die we verwijderen hebben een stamdoorsnede tot 15 cm. Daarvoor hoeven we geen kapvergunning aan te vragen. Van de grote bomen blijven we voorlopig af. Na de uitvoering beoordelen we of het nodig is om ook een paar grotere bomen te verwijderen. Als dat nodig is vragen we hiervoor eind 2024 een kapvergunning aan.

Wanneer gaan we aan de slag?

Dinsdag 16 januari zetten we verfstippen op de bomen die we verwijderen. Vanaf 19 februari starten we met de werkzaamheden. We verwachten hier ongeveer twee weken mee bezig te zijn.

Is er overlast voor fietsers en wandelaars?

We sluiten het fietspad niet af. Wel kan er tijdens de werkzaamheden een grote machine op het fietspad staan en ligt er misschien een houtstapel. Als dat zo is dan zetten we dat gedeelte voor de veiligheid af met pionnetjes. U kunt er nog wel langs.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan gerust contact met ons op. U kunt projectleider Kimberly Hofstede bereiken via groen@waalwijk.nl of via 0416 - 683 456.