Subsidies en leningen

Samen met jou willen wij werken aan een energie neutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige gemeente. Daarom ondersteunen we groene en duurzame initiatieven. Het gaat om initiatieven die een gezonde leefomgeving bevorderen. Je kunt daar zelf invulling aan geven, bijvoorbeeld samen met je buren. Heb je een idee of initiatief? Bekijk voor welke subsidies je in aanmerking kunt komen.